Διοικητικό Συμβούλιο Εκτύπωση
Πρόεδρος Παναγιώτης Δρούκας, CISA, CRISC, CGEIT     ΤτΕ
Αντιπρόεδρος       Μιχάλης Σαμιωτάκης, CISM
PwC
Γραμματέας Χαράλαμπος Μπριλάκης, CISA Eurobank
Ταμίας Μιχάλης Γαροφαλάκης,  CISA Alpha Bank
Μέλος Αργυρώ Χατζοπούλου, CISA TÜV Austria Hellas
Μέλος Κωνσταντίνος Τριτσάρης CFG Group
Μέλος Χρίστος Κόζιαρης, CRISC

Certification Coordinator
Κωνσταντίνος Τριτσάρης, certifications{at}isaca.gr

Membership Director
Κωνσταντίνος Τριτσάρης, membership{at}isaca.gr

Marketing Director
Κωνσταντίνος Τριτσάρης

Εκπαιδευτική Επιτροπή
Χρίστος Κόζιαρης & Αργυρώ Χατζοπούλου, education{at}isaca.gr

Academic Relations & Certifications Coordinator
Αργυρώ Χατζοπούλου

Web Site Administrator
Παναγιώτης Δρούκας
, webmaster{at}isaca.gr

GRA Coordinator
Χρίστος Κόζιαρης 

Social Media Coordinator & Assistant Webmaster
Μιχάλης Γαροφαλάκης, socialmedia{at}isaca.gr 

Άλλες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις
Πρόεδρος: president{at}isaca.gr
Γ. Γραμματέας: secretary{at}isaca.gr
Εξελεγκτική Επιτροπή: auditcommittee{at}isaca.gr
CPEs: cpe{at}isaca.gr
Επικοινωνία - Γενικές πληροφορίες: info{at}isaca.gr