Γίνετε μέλος στον ISACA Εκτύπωση

Ο ISACA είναι διεθνής οργανισμός με ηγετική θέση σε θέματα ελέγχου  ασφάλειας και διακυβέρνησης  πληροφοριακών συστημάτων (audit, security and IT Governance), με περισσότερο από 65.000 μέλη σε πάνω από 140 χώρες. Μέλη του αποτελούν στελέχη διαφορετικών βαθμίδων (μεσαία, ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη) και πολλαπλών ειδικοτήτων στο χώρο του ελέγχου, ασφάλειας και διακυβέρνησης  πληροφοριακών συστημάτων.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των μελών του και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με το IT Governance Institute, o ISACA παρέχει παγκοσμίως πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα IT governance, audit and security. Για την εγγραφή μέλους, απαιτείται η ταυτόχρονη εγγραφή τόσο στο διεθνή οργανισμό όσο και στο αντίστοιχο τοπικό παράρτημα. Στην Ελλάδα ο ISACA αντιπροσωπεύεται από το Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής - Ι.Ε.Σ.Π. (ISACA Athens Chapter). 

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των $130,00 για το διεθνή οργανισμό και $30,00 για το Ελληνικό παράρτημα. Επιπλέον, τα νέα μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν $30,00 εφάπαξ κατά την εγγραφή, το οποίο μειώνεται σε $10,00 όταν η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό το σύνδεσμο.