Απολογισμοί Γενικών Συνελεύσεων Εκτύπωση

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τους απολογισμούς των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων του Ινστιτούτου. Τα αρχεία των απολογισμών είναι ταξινομημένα χρονολογικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Απολογισμός έτους 2006
Απολογισμός έτους 2008
Απολογισμός έτους 2009
Απολογισμός έτους 2010
Απολογισμός έτους 2011
Απολογισμός έτους 2012
Απολογισμός έτους 2013
Απολογισμός έτους 2014
Απολογισμός έτους 2017
Απολογισμός έτους 2018